TÌM KIẾM

Hồ sơ chuyên gia

Thông tin cần biết về chuyên gia

  • Bác sỹ chuyên khoa cấp 1 Nội trú bệnh viện chuyên ngành Nhi năm 1993, thạc sĩ Y khoa năm 1996, tiến sĩ y khoa năm 2011 tại Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ nội trú chuyên sâu về Nhi (FFI) tại Trường Đại học CHU Nantes, Pháp năm 1996, bác sĩ nội trú (FFI) về Tim mạch tại Viện Trường Đại học CHU Tours, Pháp năm 2003 và hoàn thành khóa học về siêu âm tim thai năm 2008 tại Strasbourg, Pháp.

Danh sách bài chuyên gia trả lời

1